Wybrane materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dostępne w sieci!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakończyło realizację 3-letniego projektu pt. „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, który obejmował swym zakresem digitalizację, udostępnienie w internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej, są to m.in. strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna, folklor muzyczny i obrzędowy (weselny). Projekt był kontynuacją wcześniej realizowanych zadań: opracowania i zabezpieczenia spuścizny po etnografie Janie P. Dekowskim oraz  udostępnienia w internecie dorobku ... więcej »

O archiwum w serwisie PAP

W serwicie PAP Nauka w Polsce ukazał się artykuł na temat archiwum pt. Poznańscy etnolodzy udostępnili swoje zasoby w Internecie. Zachęcamy do przeczytania: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404498,poznanscy-etnolodzy-udostepnili-swoje-zasoby-w-internecie.html (dostęp 12-04-2015).

 

więcej »

Spotkanie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

W imieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska chciałabym serdecznie zaprosić na bezpłatne spotkanie i szkolenie "Otwarte zasoby kultury. Publiczne instytucje kultury a współpraca z Wikipedią", które odbędzie się w Archiwum Państwowym w Poznaniu we wtorek 17 marca 2015 w godzinach 10-15.

Spotkanie jest dedykowane pracownikom publicznych instytucji kultury w Poznaniu i regionie – muzeów, archiwów, bibliotek i galerii oraz instytucji akademickich. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a gospodarzem – Archiwum Państwowe w ... więcej »

Filmy etnograficzne autorstwa Aleksandry Wojciechowskiej

Niewiele w naszym instytutowym Archiwum jest materiałów video, a te które są stanowią raczej przypadkowy zbiór materiałów. Jednak jest kilkanaście płyt, które stanowią całość i są związane z osobą dr Aleksandry Wojciechowskiej (1930-2009) – naszej Absolwentki (rocznik 1957), magistrantki Profesora Józefa Burszty (praca magisterska pt. „Chłopskie budownictwo mieszkalne na terenie powiatu kcyńskiego”) oraz wieloletniej pracowniczki Pałacu Kultury.

Była przede wszystkim znawczynią wielkopolskiego folkloru i sztuki ludowej, organizowała wielkopolski oddział Stowarzyszenia ... więcej »

Cyfrowe Archiwum w Raporcie Rok Kolberga 2014

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem - Rok Kolberga 2014, będącym syntetycznym podsumowaniem działań związanych z obchodami 200. rocznicy urodzin Oskara Kolberga. Raport do pobrania w formacie PDF: http://www.kolberg2014.org.pl/uploads/files/290_Raport-Rok-Kolberga-2014-pdf.pdf. Na stronie 78 i 79 znajdują sie informacje o Cyfrowym Archiwum im. Józefa Burszty.


więcej »

Otwarte zasoby o Cyfrowym Archiwum

Cyfrowe Archiwum na Mapie Kultury

Jest nam miło poinformować, że Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty znalazło swoje miejsce na Mapie Kultury (link). Portal www.mapakultury.pl to interaktywna mapa Polski, utworzona z wizytówek ciekawych miejsc, interesujących wydarzeń i ludzi wartych pamięci. Skupia się przede wszystkim na kulturze lokalnej. Jej twórcy zapraszają pasjonatów kultury do zamieszczania informacji o ciekawostkach, historiach oraz wydarzeniach, które kształtują tożsamość danego miejsca.

 

więcej »

Trochę statystyki

Właśnie ukończyłyśmy pisanie mini-raportu dla IMiT. Z tej okazji chcemy się z Wami podzielić pewnymi liczbami, zatem zaprezentować realizację projektu od końca stycznia 2014 do 18 grudnia, kiedy to Cyfrowe Archiwum zostało oficjalne otwarte, z nieco odmiennej perspektywy. Niektóre liczby robią wrażenie.

 

 photo noun_40041_cc_zpsc8dc2ea1.jpg

  • zdigitalizowane: negatywy - 5294 szt. (w tym 3800 standardowej klatki oraz ... więcej »

Czytanki o archiwum

Poniżej mała bibliografia - artykuły i artykuliki na temat Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, które powstały w okresie realizacji projektu:

  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Przegląd Wielkopolski” 2014 nr 1 (103), s. 69. ISSN: 0860-7540.
  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, Etnografowie w terenie – i na wystawie, „Barbarzyńca. Pismo antropologiczne” 2013 nr 1 (19), s. 135-136. ISSN: 1643-9708.
  • Anna Weronika ... więcej »

Poszukiwani autorzy fotografii archiwum IEiAK UAM

Poszukujemy autorów, a w większości przypadków, spadkobierców autorów fotografii, których nie możemy Wam udostępnić ze względu na uprzednią konieczność podpisania umów licencyjnych. Poniżej lista nazwisk. Rozsnujcie wici, pytajcie, może dzięki Wam uda nam się przyspieszyć działania detyktywistyczne. Wśród autorów z pewnością znajdują się absolwenci IEiAK UAM, którzy wykonywali zdjęcia w ramach praktyk terenowych, badań, wycieczek i ekspedycji naukowych:

Adamczak M.

Biegowski Bogusław

Błaszczyk Stanisław

Bobecka Aleksandra

... więcej »