Spotkanie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

W imieniu Stowarzyszenia Wikimedia Polska chciałabym serdecznie zaprosić na bezpłatne spotkanie i szkolenie "Otwarte zasoby kultury. Publiczne instytucje kultury a współpraca z Wikipedią", które odbędzie się w Archiwum Państwowym w Poznaniu we wtorek 17 marca 2015 w godzinach 10-15.

Spotkanie jest dedykowane pracownikom publicznych instytucji kultury w Poznaniu i regionie – muzeów, archiwów, bibliotek i galerii oraz instytucji akademickich. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a gospodarzem – Archiwum Państwowe w Poznaniu. Podczas spotkania odbędą się prezentacje i szkolenia dotyczące domeny publicznej oraz wykorzystania internetowej encyklopedii w promocji działalności instytucji kultury oraz nawiązywaniu kontaktów z lokalnymi i międzynarodowymi odbiorcami. Przedstawiona zostanie specyfika Wikipedii, podstawy otwartych licencji Creative Commons, podstawy praw autorskich oraz podstawy techniczne edytowania artykułów i ładowania materiałów wizualnych. Będzie to też okazja do spotkania pracowników instytucji kultury i wymiany doświadczeń związanych z digitalizacją i udostępnianiem zasobów.

Na spotkaniu finalizujemy podpisanie porozumienia pomiędzy UAM, a Stowarzyszeniem Wikipedia Polska, które pozwoli na przeniesienie zasobów CAimJB do Wikimediów Commons.

 


 photo 2_zpsly8if6pu.jpg  photo Otwarte-zasoby-APP-zaproszenie-17-03-2_zps32nijowu.jpg