Bibliografia

Dorobek pisarski Prof. dra Józefa Burszty liczy kilkaset pozycji - książek autorskich, prac pod redakcją, artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i sprawozdań.

Bibliografia została przygotowana na podstawie tekstu: J. Bednarski, I. Kabat, Bibliografia prac prof. dra Józefa Burszty, „Lud” t. 72, 1988, s. 16-45, poprawek i uzupelnień dokonała Irena Kabat (2014), wersje cyfrową przygotowała Marta Machowska (2014), a redakcji dokonały Agata Stanisz i Anna Weronika Brzezińska.

Pobierz bibliografię

 photo 000006t-1_zps20dace6d.jpg