Dzieła wybrane - edycja specjalna

 photo bcea7916-d1e5-4e6a-be6b-3d387055632c_zpsc7ffe57c.jpg

W roku 2014 mija setna rocznica urodzin Profesora dra Józefa Burszty i z tej okazji Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu przygotował specjalne elektroniczne wydanie pięciu książek, a do każdej z nich zostało przygotowane nowe wprowadzenie.

Wieś i karczma, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950 oraz Społeczeństwo i karczma. Propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim XIX w., Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951
Wprowadzenie: Kacper Pobłocki, Wódka – historia Polaków

Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1958
Wprowadzenie: Arkadiusz Jełowicki, Czytając krajobraz kulturowy wsi Bursztą

Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1974
Wprowadzenie: Wojciech Józef Burszta, Jędrzej Burszta, Chłopi w kulturze narodowej. Wizja 1.0

Chłopskie źródła kultury, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985
Wprowadzenie: Anna Weronika Brzezińska, O źródłach, sentymentach i modach