Na wsi

Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej. Wyd. Ossolineum, Wrocław 1958

 photo 4b426038-c60d-4931-884f-a95bf03ad426_zps8d118b5f.jpg

(...) tradycyjne pojmowanie wsi jako „fabryki żywności” nie przystaje do rzeczywistości to może, jak chcą niektórzy, nazwa ta dzisiaj oznacza pewną tradycję, spuściznę, wpisaną nie tyle w ludzi co w istniejące budynki, drogi, układy pól, położenie geograficzne, toponimię i wiele innych elementów, które składają się na krajobraz kulturowy. To może on jest wyznacznikiem tego co wiejskie czy miejskie. Zawsze jednak determinować będzie go przeszłość, dzięki której powstał. Następujące po sobie epoki, które tak obrazowo opisał nasz Autor, były bowiem jak sztance wybijające kolejne wzory w tym samym miejscu. Postronny obserwator bez wiedzy, którą niesie ta książka, nie zauważy przeszłości osady a widzieć będzie jedynie chaos lub sielskie piękno. Siłą tej (...) publikacji jest jej obrazowość, łatwość w odbiorze a przy tym poważne potraktowanie tematu. Dla mnie, osoby od prawie 15 lat zajmującej się architekturą wsi folwarcznych, jest to podstawowe „szkiełko” do zrozumienia przeszłości mijanych miejscowości w trakcie badań.

Arkadiusz Jełowicki, fragment wprowadzenia Czytając krajobraz kulturowy wsi Bursztą