U źródeł

Chłopskie źródła kultury, Wyd. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985

 photo bfc8c1c3-652f-4f67-af91-4742e5f9f23b_zps9cda22b4.jpg

Według Burszty chcąc omawiać kulturę chłopską, jako coś genetycznie odrębnego, należy zdać sobie sprawę z kultury całego społeczeństwa, której chłopska jest częścią składową, współtworzącą ją i od niej współzależną. Ta książka jest nie tylko o chłopskich źródłach kultury, ale i o źródłach zainteresowań ową kulturą, sposobach jej badania i dokumentowania, wykorzystywania dla celów różnych, wspierania i narzucania, redefiniowania i stwarzania na nowo. Czas do niej powrócić, dopisywać kolejne rozdziały i odpowiedzieć na pytania, które Józef Burszta nam wszystkim postawił. (...) Samoświadomość i wiedza o źródłach naszej kultury, pokazanie skąd jesteśmy i jakimi ścieżkami podążaliśmy przez wieki – taki był cel przyświecający Burszcie, kiedy pisał swoją ostatnią książkę. Ten "rodzaj współczesnego romantyzmu" ma swoje stałe miejsce w naszej kulturze.

Anna Weronika Brzezińska, fragment wprowadzenia O źródłach, sentymentach i modach