Wielkopolska w 3 tomach

Kultura ludowa Wielkopolski pod redakcją Józefa Burszty, Wydawnictwo Poznańskie, tom I -1960 , tom II - 1964, tom III - 1967.

 photo 69031f8d-d4b5-4c6e-85cd-62bea7d60eea_zps04560d30.jpgW opracowaniu "Kultury ludowej Wielkopolski" chodziło o to, aby wobec kompletnego braku tego rodzaju opracowań, a stąd wyraźnego "zamówienia społecznego" - wypełnic dotkliwa lukę i dać w ręce czytelników próbny, mniej wiecej usystematyzowany zarys syntetyczny kultury ludowej regionu. Chodziło zarazem o to, aby taka całość została ujęta w forme ścisłą, zwięzłą, a jednocześnie mozliwie czytelną, jak tego wymagają potrzeby szerokich rzesz miłośników kultury ludowej. Było to, oczywiście, zadanie podwójnie trudne, dlatego też nie zawsze udało się je w pełni wykonać.

Józef Burszta, fragment Przedmowy