Czytanki o archiwum

Poniżej mała bibliografia - artykuły i artykuliki na temat Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty, które powstały w okresie realizacji projektu:

  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Przegląd Wielkopolski” 2014 nr 1 (103), s. 69. ISSN: 0860-7540.
  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, Etnografowie w terenie – i na wystawie, „Barbarzyńca. Pismo antropologiczne” 2013 nr 1 (19), s. 135-136. ISSN: 1643-9708.
  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty, „Życie Uniwersyteckie” 2014 nr 1 (244), s. 21. ISSN: 1231- 8825
  • Anna Weronika Brzezińska, Agata Stanisz, 100 fotografii w setna rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty, „Czas folkloru” 2014 13-15 czerwca, s. 4.
  • Natalia Mazur, Pomóż etnografom przez internet, dostaniesz snutkę, „Gazeta Wyborcza. Poznań”, 11.06.2014.
  • BS (Bartosz Stańda), Poznańscy naukowcy udostępnią swoje archiwum, „Portal epoznan.pl”, 6 czerwca 2014.
  • Agata Stanisz, Teren poprzez archiwum, [w:] Etnografowie w terenie, red. A. Stanisz, A.W. Brzezińska, Poznań: 2014.