Brzmienie pracy nad cyfrowym archiwum

Zapraszamy do WYSŁUCHANIA DŹWIĘKU, który towarzyszy naszym pracom cyfryzacyjnym:

 photo 31ac10b7-496d-4c1d-a2c1-b523fc103727_zps58cb531c.jpg