Sztuka jako prezentacja nauki: recenzja wystawy Etnografowie w terenie

Zachęcamy do przeczytania recenzji wystawy "Etnografowie w terenie", która miała miejsce między 3 a 21 listopada w Galerii Słodownia +1 w Starym Browarze w Poznaniu. Recenzję napisała Ewelina Jarosz

CZYTAJCIE TUTAJ

 photo plakatb1_zpsa41bc191.jpg

 

tu mały fragmencik: "Wystawa ujawniła jednak nie tylko interesujące, złożone relacje temporalne między przeszłością i teraźniejszością, komplikujące wpleciony w narrację bieg czasu biologicznego. Pod rozwagę dawała również obraz relacji międzyludzkich – tych, które wywiązywały się między badaczami (głównie mężczyznami) a ich lokalnymi informatorami i informatorkami, a w tym emocje jakie się między nimi wywiązywały. W tym względzie na uwagę zasługuje rozróżnienie prezentacji zdjęć inscenizowanych oraz niepozowanych, pozwalające odnieść się do wyłaniającej się z wystawy wiedzy na temat konstrukcyjnego charakteru spotkania z „prawdziwymi ludźmi” (był to ideał motywujący etnografów do pracy w terenie). Paradoksalnie można go również odnieść do etnografów, którzy sami stawali przed obiektywem, wespół z mieszkańcami wsi, lub niezależnie, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcia podczas wypraw. Ten wątek autoprezentacji badaczy jest zresztą ciekawy z tego względu, że pozwala odnieść fotografie do kategorii autorytetu i ewentualnego kolonizatorskiego podejścia do podejmowanych w terenie działań, na co zwraca uwagę fakt, iż niektóre postaci ukazane na zdjęciach dumnie i odważnie prezentują swoją kulturę, inne zaś sztywno, nie wydając się być zadowolone z faktu bycia obiektem zdjęć".