Raport: co, ile, kto do tej pory

Rozpoczynamy współpracę z firmą Blacom, która pomoże nam w skanowaniu negatwyów fotograficznych oraz przeźroczy (wraz z ich konserwacją, np. czyszczeniem niekiedy bardzo zabrudzonych ramek i szkiełek).

Na dziś zeskanowałyśmy w pomocą naszych studentów, dzielnie pracujących w ramach zajęć fakultatywnych Cyfryzacja archiwum IEiAK, Oli Dzik, Zosi Kędziory, Zosi Lamprecht, Jędrzeja Lichotę oraz Pawła Zalewskiego:

- blisko 2 tysiące pozytywów (okazało się, że jest ich znacznie więcej niż wedle inwentarza, ponieważ kilka pozycji obejmowało nie jedno, ale nawet kilkaset fotografii zinwentaryzowanych pod jednym numerem)

- około 850 negatywów fotograficznych w standardowym formacie

Należy przypomnieć, że naszym partnerem w skanowaniu negatywów w średnim formacie jest Muzeum Narodowe w Gdańsku, którego pracownia do tej pory zeskanowała na rzecz cyfrowego archiwum około 830 obiektów.

Ponad to: 

- dzięki pomocy wymienionych już studentów oraz innych z obecnego II roku I stopnia, jesteśmy niemal przy końcu pierwszej fazy obróbki zeskanowanych pozytywów (przycinanie skanów)

- wszystkie inwentarze (negatywów, przeźroczy, pozytywów, materiałów audio oraz wideo) zostały scyfryzowane dzięki pracy Weroniki Angielskiej, Karoliny Bitner, Zuzanny Czaplińskiej, Marii Prusińskiej, Agaty Stanisz, Anny Weroniki Brzezińskiej oraz Aleksandry Paprot

- trwają prace weryfikacyjne nad inwentarzami, w które zaangażowane są Irena Kabat - archiwistka IEiAK, Zofia Kędziora oraz Agnieszka Pawłowska

- materiały audio zostały scyfryzowane przez Mikołaja Rajpolda z Ictus Label, opracowane merytorycznie oraz podzielone na utwory przez studentów IEiAK uczestniczących w Warsztatach etnologicznych. Audioetnografia - Katarzynę Andrzejkowicz, Wojciecha Cendrowskiego, Joannę Dziewięcką, Marka Fiedlera, Łukasza Kordysa, Annę Kruszynę, Piotra Nisztuka, Michała Orlika, Szymona Radomskiego, Adama Sobolewskiego i Alicję Wolną. Obróbką (edycją oraz processingiem) części z tych nagrań zajmuje się obecnie doktorant IEiAK Robert Ryddzewski. Pozostałe nagrania zostaną obrobione przez Agatę Stanisz

- rozpoczynają się prace nad licencjami creative commons, prawami majątkowymi i autorskimi; w tym zakresie pomaga nam dr hab. prof. UAM Jędrzej Skrzypczak oraz studenci II roku I stopnia, którzy uczęszczali na zajęcia z Ochrony własności intelektualnej. Latem prace nad licencjami przejmą stażyści Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

- trwają prace nad layoutem i funkcjonalnoścami archiwum, którymi zajmuje się Wojciech Jurkowlaniec

Warto także nadmienić, że towarzyszący powstawaniu archiwum, projekt wystawy "Etnografowie w terenie", wywalczył dofinansowanie społecznościowe na portalu Polak Potrafi: http://polakpotrafi.pl/projekt/etnografowie. Stało się tak, dzięki wsparciu blisko 70 osób, którym składamy ogromne podziękowania.

Przed nami jeszcze bardzo długa droga. Trzymajcie Wszyscy za nas kciuki - czeka nas mnóstwo pracy w szaleńczym tempie.