Dwie wystawy

Na naszej wystawie "Etnografowie w terenie" (3-21 listopada 2014) możemy oglądać fotografie autorstwa nie tylko Józefa Burszty, ale i jego współpracowników, kolegów, studentów. W archiwalnych zbiorach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM znajduje się i spory zbiór zdjęć autorstwa Stanisława Kuszy (który był pracownikiem Instytutu i przez wiele lat uczył studentów fotografować) oraz Adama Glapy (etnografa, terenowca). Tych dwóch Panów - Stanisław i Adam - miało wspólne przeżycia z okresu okupacji. Byli zaangażowani w działalność polskiego podziemia, byli także autorami dwóch filmów nakręconych w okupacyjnym Poznaniu.

Ale połączyło ich tez miejsce pracy podczas wojny. W ówczesnym Poznaniu działało (najpierw przy ulicy Gwarnej, a potem przy ul. 27 Grudnia) największe atelier fotograficzne Kazimierza Gregera. Podczas wojny został on jednak wysiedlony na tereny Generalnego Gubernatorstwa, a w jego atelier zaczął pracować Niemiec - Ernst Stewner. Przez cały okres wojny pracowało u niego wielu Polaków, wśród nich Stanisław i Adam, którzy po wojnie pozostali w jednej branży - etnografii.
Kiedy rodzina Stewnera opuszczała Poznań zabrała ze sobą klisze fotograficzne, na których udokumentowany został obraz nie tylko Poznania, ale i wielkopolskich miasteczek i wsi. Fotograf w terenie.

W dniach 8-14 listopada w CK Zamek można oglądać wystawę fotografii autorstwa Ernsta, której osobna część została poświęcona i etnografii.

W jednym czasie spotkały się w Poznaniu dwie wystawy - pierwsza dokumentuje lata 20, druga od lat 50. XX wieku. Autorem fotografii jest Ernst - Niemiec i właściciel zakładu fotograficznego oraz m.in. Stanisław i Adam - Polacy i jego byli pracownicy.

(oprac.: Anna Weronika Brzezińska)

 photo 05c715fc-e942-4460-b0f8-e4b955ab5ef8_zpsd5b6a438.jpg

 photo 8e8b6d22-21f1-4796-9587-fd380fc9ea81_zps77ed2f3a.jpg

(prywatne archiwum rodziny Adama Glapy)