"Niewidzialne dziedzictwo", Łódź, 26-27 września 2014

W dniach 26-17 września 2014 roku w Łodzi odbędzie się6. konferencja z cyklu "Cyfrowe spotkania z zabytkami" tym razem zatytułowana "Niewidzialne dziedzictwo".

Na konferencji będziemy mówić o naszym Archiwum, tytuł zgłoszonego przez nas wystąpienia:
Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – reprezentacja kultur lokalnych

Abstrakt: W zbiorach Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM znajduje się dokumentacja pochodząca z badań terenowych, z których najcenniejszą kolekcję stanowią materiały dokumentujące przejawy tradycyjnego krajobrazu Wielkopolski. Zostały one zebrane w latach 50. XX wieku przez zespół badaczy pod kierownictwem profesora Józefa Burszty. W roku 2014 w ramach przyznanego dofinansowania z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolberg 2014  - Promesa wspólnie ze studentami dokonujemy cyfryzacji wszystkich materiałów, przede wszystkim materiału wizualnego w postaci pozytywów, negatywów i slajdów. Zaprojektowanie cyfrowej wersji archiwum okazało się dużym wyzwaniem nie tylko organizacyjnym, ale przede wszystkim metodologicznym. Nieustannie stajemy wobec konieczności odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób uporządkować materiały i pokategoryzować tak, by były one czytelne dla współczesnego odbiorcy i odpowiadały jego potrzebom? Na kilku wybranych przykładach zaprezentujemy problemy z jakimi się spotkałyśmy, a także przedstawimy szereg działań popularyzatorskich i krytycznych towarzyszących budowie Archiwum. 

Wstępny program całej KONFERENCJI