Wybrane materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dostępne w sieci!

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zakończyło realizację 3-letniego projektu pt. „Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, który obejmował swym zakresem digitalizację, udostępnienie w internecie oraz upowszechnienie w środowiskach naukowym i regionalistycznym materiałów znajdujących się w Archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Materiały dotyczą dziedzin tradycyjnej kultury ludowej, są to m.in. strój ludowy i jego zdobnictwo, rzemiosło i rękodzieło, pożywienie ludowe, obrzędowość doroczna, folklor muzyczny i obrzędowy (weselny). Projekt był kontynuacją wcześniej realizowanych zadań: opracowania i zabezpieczenia spuścizny po etnografie Janie P. Dekowskim oraz  udostępnienia w internecie dorobku redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Zamieszczenie w sieci książek, dokumentów, notatek terenowych, wykrojów strojów w ramach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego zabezpiecza unikatowe zasoby poprzez archiwizację cyfrową, umożliwia dostęp do nich szerokiemu kręgowi odbiorców, przyczynia się do upowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym będącym ważnym elementem naszej regionalnej i narodowej tożsamości.

Link do kolekcji „Materiały etnograficzne PTL" w Bibliotece Cyfrowej UWr KLIK

Na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego zamieszczone są także biuletyny, w których szczegółowo omówiono wybrane kolekcje: KLIK

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu MKiDN Kultura cyfrowa zgodnie z umową nr 10358/17/FPK/DMP z dnia 28.11.2017 r. Realizacja trzyletnia projektu obejmowała lata 2017-2019.