Autorzy

Materiały opublikowane w Cyfrowym Archiwum są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 Polska). Autorami dotychczas udostępnionych zasobów są:

Jerzy Adamczewski, Andrzej Ananicz, Marek Bero, Andrzej Brencz, Anna Weronika Brzezińska, Józef Burszta, Karolina Dziubata, Marek Gawęcki, Zbigniew Jasiewicz, Irena Kabat, Zofia Kędziora, Stanisław Kusza, Krzysztof Kwaśniewski, Jędrzej Lichota, Bogusław Linette, Katarzyna Marciniak, Aleksandra Paprot, Danuta Penkala-Gawęcka, Mikołaj Smykowski, Agata Stanisz, Jarosław Stempin, Stanisław Ubermanowicz, Anna Urbańska-Szymoszyn, Ryszard Vorbrich.

Niemniej w Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM znajdują się materiały autorstwa innych 97 osób, z którymi podpisanie licencji z różnych względów do tej pory nie było możliwe. Opublikowane i powszechnie dostępne zasoby będą się zatem systematycznie powiększać, w miarę docierania do autorów lub ich spadkobierców i podpisywania kolejnych umów licencyjnych. Do nieopublikowanych zasobów, głównie fotograficznych, można uzyskać dostęp (wyłącznie na użytek edukacyjny), po skontaktowaniu się z nami przy użyciu formularza kontaktowego.

Projekt zakłada możliwość umieszczania w zasobach Cyfrowego Archiwum materiałów (fotograficznych, dźwiękowych, tekstowych oraz wideo), które nie zostały do tej pory zinwentaryzowane w analogowym Archiwum IEiAK UAM, a powstały w ramach projektów badawczych czy różnego typu wydarzeń bezpośrednio powiązanych z Instytutem lub/i są autorstwa jego byłych i obecnych pracowników oraz byłych i obecnych studentów. Jeśli dysponują Państwo materiałami, do których posiadacie Państwo prawa autorskie i majątkowe oraz chcecie się nimi podzielić w Cyfrowym Archiwum im. Józefa Burszty – prosimy o kontakt z dr Anną Weroniką Brzezińską i dr Agatą Stanisz, również używając formularza kontaktowego.