Licencja CC BY-SA 3.0 Polska

 photo cc-by-sa_zpsc1a94a79.jpg

Wszystkie zasoby (tzw. utwory) możliwe do ściągnięcia z bazy Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty są udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana np. przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

Co zatem wolno?

Dzielić się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie

Adaptować — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu  dla dowolnego celu, także komercyjnego.

 

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji. Są one następujące:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego. Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.

Pełny tekst licencji znajduje się TUTAJ