Projekt wystawy Etnografowie w terenie

"Etnografowie w terenie" to wystawa archiwalnych fotografii zgromadzonych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej naUniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt wystawy otrzymał w roku 2014 częściowe dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program Dziedzictwo Kulturowe - Kultura Ludowa)  z ramienia Fundacji Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ (projekt: "100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty"). Stanowi integralną część projektu realizowanego przez UAM w Poznaniu, mającego na celu digitalizację wszystkich audiowizualnych zasobów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej pt. "Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty" (także dofinansowany z MKiDN w ramach Promesy - Kolberg 2014).

STRONA WYSTAWY

RADIO MERKURY