It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Tagi: odziez ludowa strój ludowy strój obrzędowy ubiór

Autor: Anna Weronika Brzezińska, Mariola Tymochowicz

Opis: Monografia zbiorowa dotycząca problematyki strojów ludowych wydana w serii Atlas Polskich Strojów Ludowych t. 39

Typ: tekst

Rok: 2013

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze