It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Tagi: badania terenowe dziedzictwo kulturowe festiwale niematerialne

Typ: tekst

Rok: 2019

Redakcja: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Smyk (red.)

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa