It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.

Tagi: badania terenowe cmentarz dziedzictwo kulturowe ewangelicy kórnik miejsce pamięci wielkopolska

Opis: Projekt realizowany był od 2013 do 2014 r. we współpracy Studenckiego Koła Naukowego Historyków działającego przy Instytucie Historii UAM, Studenckiego Koła Naukowego Etnologów działającego przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Koła Naukowego Studentów Archeologii działającego przy Instytucie Prahistorii UAM

Typ: tekst

Rok: 2015

Lokacja: Kórnik, Wielkopolska

Projekt: „Wielkopolscy ewangelicy. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe na przykładzie gminy Kórnik"

Redakcja: Marta Machowska, Joanna Wałkowska

Wydawnictwo: Fundacja Hereditas Culturalis

Strony: 132